Lesgeld

Wat kost een cursus?

Volwassenen

De kosten van een cursus van 15 lessen inclusief afdansen zijn € 122,50 per persoon.
Op zaterdag zijn de lessen om de week en duurt een cursus 10 lessen. De kosten hiervoor zijn, inclusief afdansen, € 85,- per persoon.

Jeugd tot 18 jaar

De kosten van een cursus van 15 lessen inclusief afdansen zijn € 86,50 per persoon.
Op zaterdag zijn de lessen om de week en duurt een cursus 10 lessen. De kosten hiervoor zijn, inclusief afdansen, € 49,95 per persoon.

Betaling dient voldaan te worden tijdens de 1ste les.
Tevens bestaat er de mogelijkheid om verspreid het cursus geld te betalen.

Lesgeld in 2 termijnen (1e en 5e les)

Lesgeld in 3 termijnen (1e, 5e en 9e les)

U verplicht zich bij inschrijving tot het betalen van het gehele cursusbedrag, ook bij het niet volgen van de lessen.
Indien u geen vervolgcursus wenst te boeken, dan verzoeken wij u dit aan te geven middels een email naar ons email adres. Deze email dient minimaal 1 maand voor het einde van de huidige cursus binnen te zijn.
Zonder bericht zullen wij de inschrijving stilzwijgend verlengen.
Mochten uw gegevens wijzigen, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te houden.